Systemisch Werken

Systemische coaching
“Liefde is twee stromen die zich mengen zonder hun eigenheid te verliezen”

Het systemisch coachen onderscheidt zich van het gewoon coachen door de manier waarop de coach u ‘ziet’. U wordt niet alleen als individu gezien en gehoord, maar als iemand die ingebonden is in systemen. In de eerste plaats in het familiesysteem. Dan volgen andere systemen, zoals bijvoorbeeld uw werk, cultuur en religie.

Iemand die niet de juiste plek in het familiesysteem inneemt, heeft er vaak moeite mee om in zijn of haar kracht te staan, het leven ten volle nemen en in harmonie te zijn met het lot. Ook binnen een organisatie komen de kwaliteiten moeilijk tot bloei, wanneer u niet de juiste plek/positie inneemt.

Dit ‘niet innemen van de juiste plek’ kan vele oorzaken hebben. Tijdens een coachingsessie kan u samen met de coach onderzoeken wat er aan de hand is. Misschien oorzaken achterhalen en uiteindelijk de goede plek innemen. Wanneer dit (nog) niet mogelijk lijkt te zijn kan er vaak wel een stap in de goede richting gezet worden en kan er een veranderingsproces in gang gezet worden. Een hele kleine stap kan al buitengewoon veel in werking zetten.

Hoe gaat dit in zijn werk? 

De hulpvraag is het startpunt. Vervolgens wordt uw stamboom uitgetekend. Waarin gekeken wordt naar terugkerende patronen en thema’s.

Met een tafelopstelling (van houten blokken) wordt uw omgeving, de mensen in uw omgeving en de emoties en drijfveren van die mensen in kaart gebracht. Dit beeld geeft u inzicht in uw rol en uw verhouding tot anderen in uw omgeving.

Een opstelling helpt u om letterlijk van een afstand te kijken naar uw situatie of probleem. Alleen al het zien van ‘wat er is’ geeft vaak rust en ruimte. Door bewegingen te volgen, een nieuwe ordening aan te brengen en de effecten daarvan te doorvoelen, vindt u uw oplossing en ziet u nieuwe groeimogelijkheden