Shockwave

Wat is shockwave therapie?

Shockwave therapie (extracorporale shockwave therapie, ESWT) is een techniek, waarbij met schokgolven (geluidsgolven) pijnlijke zones worden behandeld. Deze (hoogenergetische) geluidsimpulsen verplaatsen zich via een apparaat vanaf de buitenkant van het lichaam (‘extracorporaal’) naar het gebied dat wordt behandeld. Daardoor wordt de stofwisseling en de bloedcirculatie van het pijnlijke gebied verbeterd, waardoor het lichaam wordt gestimuleerd om dit te herstellen en de pijn afneemt. Het is dus een manier om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te prikkelen.

De techniek, die bij shockwave therapie wordt gebruikt, is afgeleid van de technologie die bij de niersteenvergruizer wordt gebruikt. Shockwave therapie wordt al een jaar of tien toegepast in Nederland, en met bewezen succes ingezet voor de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat zoals bijvoorbeeld verkalking in het schoudergewricht, tennisarm en hielspoor. Deze therapie wordt gezien als een van de meest vernieuwende ontwikkelingen voor de behandeling van pijnklachten.


Hoe gaat shockwave therapie in zijn werk?

Via een gesprek en lichamelijk onderzoek wordt eerst vastgesteld waar zich het gebied met de pijn bevindt. Eventueel wordt met echografie ook gekeken waar precies behandeld moet worden. Op dit deel wordt wat gel aangebracht; dat helpt om de schokimpulsen beter over te brengen. De impulsen worden vervolgens via een behandelkop op het probleemgebied gericht. Per behandeling duurt dit ongeveer 5 tot 10 minuten. Soms zal op één punt worden gericht, maar het kan ook zijn dat de behandelkop over een uitgebreider deel bewogen wordt. De frequentie van de geluidsgolven is instelbaar en kan tijdens de behandeling opgevoerd worden.


Is de behandeling pijnlijk?

De ervaring van pijn bij de behandeling is voor iedereen anders. Niet iedereen heeft een even hoge pijngrens, en ook de aandoening, waarvoor behandeld wordt speelt een rol. Omdat tijdens de behandeling de frequentie van de impulsen kan worden opgevoerd, hoeft de pijn tijdens de paar minuten van de behandeling ook niet altijd constant zijn. De behandelaar vertelt wat zij gaat doen, en voert in overleg de frequentie op tot wat u kunt hebben, zodat u het gevoel van controle houdt. Hoewel het soms pijnlijk kan zijn, duurt het maar kort, en weegt u daarbij af waarvoor u de behandeling laat doen; ten slotte wil u van uw klachten af!


Wat is het resultaat van shockwave therapie?

De stofwisseling en bloedcirculatie in het probleemgebied worden verbeterd en hierdoor wordt de genezingskracht van het lichaam geactiveerd, met een afname van de pijn tot gevolg. Als er sprake is van verkalkingen worden deze weker door de schokgolven. Mede hierdoor ontstaan afvalstoffen in het gebied. Het lichaam ruimt deze afvalstoffen zelf op: dat gebeurt door bepaalde cellen die extra actief worden (macrofagen).


Hoe vaak moet shockwave therapie worden gedaan?

Tussen twee behandelingen zit meestal een periode van ongeveer 7 tot 10 dagen, afhankelijk van de oorzaak van de pijnklachten. Gemiddeld zijn 4 tot 6 behandelingen nodig om tot een goed resultaat te krijgen, maar het kan ook zijn dat één of twee sessies genoeg zijn om de pijnklachten te verhelpen.


Voor welke klachten kan shockwave therapie worden toegepast?

Shockwave therapie is bij uitstek geschikt voor de behandeling van aandoeningen van pezen en de overgang van spieren naar pezen. Het kan gaan om aandoeningen, waarbij ook kalkafzetting voorkomt, maar dat hoeft niet. Het gaat vaak om chronische, hardnekkige en pijnlijke aandoeningen. Een aantal voorbeelden hiervan:


Wat zijn de voordelen van shockwave therapie?

 

Susanne de Vos is door INNOVENTA bijgeschoold in de Shockwave Therapie en werkt met de Swiss DolorClast Shockwave