Hypnotherapie

Wat is hypnotherapie?
“Bewust contact maken met het onbewuste”

Hypnotherapie is een effectieve behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de basis van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoudt u altijd de controle over uzelf.

In deze therapie leert u op een andere manier dan u gewend bent naar uzelf luisteren. Daardoor komt u dichter bij uw onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kunt u nieuwe inzichten krijgen en deze op uw eigen manier toepassen in uw dagelijks leven en zo uw doelen verwezenlijken.

Anders gezegd: onder deskundige begeleiding krijgt u meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen waardevolle vermogens in het systeem van de geest en het lichaam beter worden aangesproken. Denk bijvoorbeeld aan het goed omgaan met emoties, en het benutten van lichamelijke en geestelijke capaciteiten. Wanneer de cliënt goed gemotiveerd is en zich inzet voor verandering, worden vaak al op korte termijn positieve resultaten bereikt. Dit is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld en vanuit welke achtergrond de problematiek is ontstaan.

Er bestaan binnen de hypnotherapie veel trancetechnieken zoals regressie, reïncarnatie, imaginatie, autogene training, zelfhypnose, etc. Het effect van andere vormen van therapie, zoals gesprekstechnieken, EMDR, mindfulness kan vaak worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met therapeutische trance. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Wat is Hypnose?

U bent vaker onder hypnose dan u denkt!

U kent wel dat gevoel, dat u op de automatische piloot naar huis rijd in uw auto, dat u weet dat u veilig rijd, maar in gedachte toch even ergens anders bent…

Denk maar eens aan al die keren dat u dagdroomde, of misschien weet u nog hoe u opging in die ene speciale film of dat boek… Dergelijke ervaringen worden alledaagse of spontane trance genoemd. Een lichte vorm van hypnose. Prikkels van buitenaf zijn op dat moment even minder voelbaar. U zet ze als het ware op een zijspoor. Dit type trance wordt gebruikt bij hypnotherapie. Zo kunt u geconcentreerd bezig zijn met wat in u leeft. Er ontstaat ruimte om bezig te zijn met uw problemen en deze aan te pakken.

 

Waarvoor Hypnotherapie?

Hypnotherapie is geschikt voor allerlei problemen; van het afleren van nagelbijten tot zingevingsvraagstukken, van pijnbestrijding en psychosomatische klachten tot het verbeteren van prestaties op het gebied van werk of sport of op het podium.

Het grote voordeel van het werken met hypnose is, dat er niet alleen gepraat word óver uw klacht, maar dat er doelgericht gewerkt kan worden aan heling op het niveau waar de klacht ontstaat: in het onbewuste.

Veel klachten zijn het gevolg van automatisch, onbewust aangeleerd gedrag of aangeleerde reacties. Met een bewuste benadering (erover praten) zijn die automatische reacties niet of nauwelijks te beïnvloeden. Het bewuste spreekt als het ware een andere taal dan het onbewuste. Als u bijvoorbeeld angstig of onzeker bent, dan wéét u wel dat die angst en onzekerheid niet nodig zijn. Maar hoe vaak u dat ook tegen uzelf zegt, van binnen voelt het anders, en daardoor blijft u er toch mee rondlopen. Wilt u de klacht bij de kern aanpakken, dan zal er iets moeten veranderen op onbewust niveau en daar help ik u graag bij.