Psychotherapie

Wat is psychotherapie?
“Worden wie je werkelijk bent”

U heeft al langere tijd lichamelijke en/of psychische klachten en daardoor functioneert u niet optimaal, of misschien zelfs slecht. Niet alleen u maar ook uw omgeving heeft hier last van. U weet misschien niet waardoor het precies komt, u weet wel dat je iets wilt veranderen, maar hoe?

Wanneer u op zoek bent naar informatie over psychotherapie kunt u aardig de weg kwijtraken en verdwalen in het enorme aanbod van verschillende therapieën (gedragstherapie, gestalt-therapie, cognitieve therapie, transpersoonlijke therapie, psychodynamische therapie, om er maar een paar te noemen van de misschien wel 250 of meer soorten therapie die er bestaan). Elke richting heeft zo zijn eigen zienswijze over hoe problemen ontstaan, in stand blijven, en ook hoe veranderingen gerealiseerd kunnen worden en welke methodes daarbij worden gebruikt. Maar wat past nu het beste bij u, in uw specifieke situatie?Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat elke bestudeerde therapievorm min of meer even goed werkt. Eén specifieke behandelmethode, die voor iedereen werkt, bestaat helaas niet en dat is ook logisch. Elk mens is namelijk anders en heeft een andere (therapeutische) benadering en technieken nodig om vooruitgang te kunnen boeken. Dit is een van de belangrijkste uitgangspunten van Integratieve Psychotherapie (IP). Elke cliënt zijn eigen therapie.

Waarom Integratieve Psychotherapie?
“Het leven is niet zoals het is….. het leven is, zoals jij het ziet”

IP is kortdurend en effectief

IP is een kortdurende en intensieve therapievorm. Vergeet jarenlange psychotherapie, in 5 sessies weet u in ieder geval twee dingen; dat u dan uw probleem al heeft opgelost en u het verder weer alleen aan kunt, of dat er nog wat andere dingen zijn om aan te pakken (die dan ook worden opgelost). In 95% van de gevallen wordt de therapie binnen 5 tot 15 sessies succesvol afgerond. Wanneer er binnen 5 sessies geen goede veranderingen zichtbaar zijn, is het zonde van uw en mijn tijd om verder te gaan en wordt er gezocht naar een andere oplossing. IP is kortdurend en effectief, omdat uw probleem altijd tweezijdig wordt aangepakt. Aan de ene kant richt de therapie zich op de buitenwereld, waarbij u de situatie en uw eigen gedrag gaat veranderen. Aan de andere kant richt de therapie zich naar binnen, op het onderliggende probleem (storende gevoelens zoals bijvoorbeeld angst, verdriet, boosheid, onmacht). Zodat u dat kunt aanpakken en oplossen, zodat u daar geen last meer van heeft.

IP is doelgericht

De IP werkt met heldere, concrete en vooral haalbare doelen. Deze worden aan het begin vastgesteld en regelmatig geëvalueerd. Dit verhoogt de effectiviteit van de therapie. Zo weten we zeker, dat er altijd gewerkt wordt, waaraan u wilt werken. Er wordt zowel probleemgericht als oplossingsgericht gewerkt, wat op dat moment het beste aansluit bij uw behoefte.

IP is breed inzetbaar

Integratieve Psychotherapie is een veelzijdige therapievorm voor psychische problematiek. Binnen de IP komen namelijk alle belangrijke stromingen, van de psychotherapie tot nu toe, samen. De therapeut is hierdoor niet beperkt tot 1 benaderingswijze, maar kijkt welke vorm van psychotherapie het best aan sluit bij uw unieke probleem. Niet de therapievorm is leidend, maar uw eigen zienswijze en problematiek.

IP is altijd up to date

Integratieve psychotherapie is de nieuwste stroming binnen de psychotherapie en wordt ook wel de positieve psychologie genoemd. Hierdoor is IP altijd in ontwikkeling op basis van onderzoek en ervaring. De nieuwste inzichten worden direct geïntegreerd. Het gaat eigenlijk niet zo zeer om alleen uw klacht of probleem, maar veel meer om u als mens.

IP is therapie op maat

IP is therapie op maat, die uitgaat van de mens als uniek persoon. Therapie die aansluit op uw doelen, behoeften en uw tempo, zodat u tot uw recht komt en optimaal kan groeien. Problemen en klachten worden in de kern aangepakt, door deze rechtstreeks te benaderen en aan te spreken (ook in het onbewuste). De kans op terugval wordt daardoor kleiner. Werkzame elementen uit verschillende stromingen van de psychotherapie, worden gecombineerd en op bewust en onbewust niveau ingezet. IP is een holistische therapie, dat betekent dat ze naar de mens als geheel kijkt. Het geheel van fysieke, gedragsmatige, emotionele, geestelijke (gedachten), sociale en existentiële/spirituele kanten.

IP is bekrachtigend en oplossingsgericht

Het is niet nodig om in het probleem te blijven hangen. Wat is uw doel? En hoe kunt u dat het snelst bereiken? Binnen de IP wordt er uitgebreid aandacht besteed aan uw hulp en krachtbronnen, deze kunt u effectief inzetten om uw probleem te overwinnen en uw doel te bereiken. U heeft zelf alle kennis en vaardigheden in huis, om met u probleem om te gaan en het op te lossen. Soms is er alleen wat hulp nodig om hier bij te komen. Binnen de IP, wordt de cliënt gezien als de expert van zijn eigen probleem en het oplossen daarvan. De therapeut begeleidt in het ontdekken van de krachten en gezonde delen van de cliënt en stimuleert tot het inzetten van die eigen (innerlijke) hulpbronnen en creativiteit. Omdat u dus zelf leert problemen aan te pakken en op te lossen, kan u na afloop uw eigen therapeut zijn. U zal daarom juist veel zelf aan de slag gaan. Zo heeft u maximaal profijt van de behandeling en kan u nadien zelfstandig verder. U weet het, wil het, kan het en doet het zelf. Uiteindelijk bent u zelf uw beste leermeester.

IP gaat verder dan ‘er over praten’

Binnen de IP wordt veel gebruik gemaakt van ervaring en huiswerk oefeningen. U gaat actief aan de slag op uw pad naar zelfkennis, door te doen en te ervaren. Zo heeft u niet alleen beschikking over uw bewuste vermogens (praten en denken), maar ook over uw onbewuste vermogens (de wijsheid van binnen). Deze combinatie stelt u in staat, uw probleem snel en effectief aan te pakken en op te lossen. Een aantal voorbeelden waarmee gewerkt kan worden: Tafelopstelling, EMRD, ontspanning en ademhaling oefeningen, creatief (klei, tekenen), gesprekstechnieken, coaching (praktische aanpak), actieve imaginaties/visualisaties, etc.

Voor wie Integratieve Psychotherapie?

Voor iedereen die iets in zijn leven wil veranderen. Zoals bijvoorbeeld; in zijn gevoel, de omgang met iets of anderen, in de manier van dingen aanpakken, tegen dingen aankijken, erachter komen wat u werkelijk wil. De stap ook daadwerkelijk wil zetten, maar niet weet hoe, of het al zo vaak geprobeerd heeft, maar het niet voor elkaar lijkt te krijgen.

Voorbeelden waaraan gewerkt kan worden:

 • Zelfinzicht (voelen, denken, doen, vaste patronen, etc.)
 • Acceptatie
 • Het (her)vinden van balans
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Groei en oplossen van interne conflicten
 • Het doorbreken van vaste belemmerende patronen
 • Van je klacht je kracht maken
 • Zelfvertrouwen

Voorbeelden van goed te behandelen klachten:

Algemene klachten

Depressiviteit, overspannenheid/burn out, stemmingswisselingen, omgaan met ziekte (lichamelijk of geestelijk zoals bijv ADHD), rouwverwerking, eenzaamheid, ontevredenheid, onrust, niet weten wat je wil, of het wel weten maar het niet doen, terugkerend gevoel van onmacht, boosheid, verdriet.

Spannings- en stressklachten

Lage rug en nekpijn, hoofdpijn en migraine, gespannen spieren, hoge bloeddruk, kortademig/benauwd, verminderde concentratie, vergeetachtigheid, prikkelbaar/geïrriteerd, ongeduld, een algemeen gespannen gevoel, onrust, extreme of aanhoudende vermoeidheid, piekeren/in rondjes denken en maar niet verder komen, slaapproblemen (met inslapen of doorslapen).

Angstklachten

Gevoel van angst (verhoogde hartslag, zweetaanvallen, spanning), faalangst, paniekaanvallen, hyperventilatie, fobieën, angst na een traumatische gebeurtenis, vermijdingsgedrag.

Traumatisch ervaringen

Traumatische ervaringen uit de jeugd, traumatische ervaringen na een misdrijf of ongeval, ingrijpende emotionele gebeurtenissen, u blijft er maar ongewild aan terug denken of over dromen, u komt er maar niet verder mee en steeds raakt u weer heftig geëmotioneerd.Lees verder onder EMDR

Contra-indicaties voor IP zijn:

 • Als u crisisinterventie nodig hebt (bijvoorbeeld opname)
 • Een therapiebelemmerende verslaving hebt
 • Bij schizofrenie of psychose of verlies van realiteitsbesef
 • Ernstige psychiatrische stoornissen

Zelftesten:

Nieuwsgierig naar uw persoonlijkheid? klik hier
Depressie? klik hier
ADHD en ADD: klik hier
Lichamelijke klachten? klik hier
Heeft u last van stress? Kijk dit filmpje!
Angstklachten? klik hier
Faalangst? klik hier

Therapie en medicatie

Huisartsen zijn tegenwoordig snel met het voorschrijven van medicatie; slaappillen, spanning verlagende pillen, antidepressivum… een snelle oplossing, misschien vroeg u er zelfs wel om. Maar als u er even bij stil staat; onderdrukt u liever het probleem (en blijft het u dus energie kosten en word het eigenlijk nooit opgelost) of lost u het liever op, zodat u echt van uw probleem af bent en geen medicatie meer nodig heeft? Medicatie heeft vaak ook bijwerkingen. Zoek hier uw medicijn op en check of u er meer baat bij heeft, dan last van de bijwerkingen.Combineer medicatie altijd met therapie, zodat u de meditatie zo snel mogelijk weer af kan bouwen en uw eigen leven zelf weer in de hand hebt.

DSM en psychische diagnoses

Bent u een mens of een stoornis? Bent u een wandelend probleem dat onderdrukt moet worden met medicatie of bent u een mens, dat een probleem heeft en daar ook best wat aan wil doen? Pak uw problemen aan met therapie en zie waartoe u allemaal in staat bent!

Labyrint over de DSM5: klik hier
Ook bij kinderen: klik hier

Hoe gaat het in zijn werk?

Als u geïnteresseerd bent in psychotherapie, hypnotherapie, coaching, EMDR en/of mindfulness kunt u contact opnemen met de praktijk.

Als u medicatie gebruikt, meldt dit met naam en hoeveelheid tijdens de intake. Sommige medicatie kunnen de therapie beïnvloeden.

De therapie bestaat altijd uit een combinatie van gesprekken, ervaringsoefeningen en opdrachten voor thuis. U gaat actief aan de slag om inzicht te krijgen in uw probleem en uw doelen te bereiken. Ik zal u daarbij begeleiden.

De psychotherapie, coaching en mindfulness sessies duren een uur. De EMDR sessies duren 1½ uur.